wait please
شکیبا باشید
صفحه اصلی آرشیو اخبار و مقالات طراحی سایت RFID چیست

RFID چیست

RFID چیست

RFID تکنولوژی ذخیره سازی خودکار داده است که می تواند برای شناسایی الکترونیکی ، ردیابی و ذخیره اطلاعات در مورد گروههای تولیدی یا محصول بکار رود. تکنولوژی PFID شامل سه جزء اصلی است: تگ های RFID ، خواننده RFID و سیستم جمع آوری و مدیریت داده. تگ های RFID چیپ های برنامه ریزی شده کوچکی هستند که اطلاعات مربوط به کالا را در بر دارند. تگ ها می توانند درون یا روی محصولات یا مواد بسته بندی شده, قرار داده شوند.خواننده های RFID سیستم های ‘پرس و جو’ کننده هستند که سیگنال ها را به تگ می فرستند و پاسخ را دریافت می کنند . این پاسخ می تواند در خواننده ذخیره شود تا بعداً به سیستم جمع آوری داده منتقل شود یا آناً به سیستم جمع آوری داده فرستاده شود.

RFID تکنولوژی ذخیره سازی خودکار داده است که می تواند برای شناسایی الکترونیکی ، ردیابی و ذخیره اطلاعات در مورد گروههای تولیدی یا محصول بکار رود. تکنولوژی PFID شامل سه جزء اصلی است: تگ های RFID ، خواننده RFID و سیستم جمع آوری و مدیریت داده. تگ های RFID چیپ های برنامه ریزی شده کوچکی هستند که اطلاعات مربوط به کالا را در بر دارند. تگ ها می توانند درون یا روی محصولات یا مواد بسته بندی شده, قرار داده شوند.خواننده های RFID سیستم های ‘پرس و جو’ کننده هستند که سیگنال ها را به تگ می فرستند و پاسخ را دریافت می کنند . این پاسخ می تواند در خواننده ذخیره شود تا بعداً به سیستم جمع آوری داده منتقل شود یا آناً به سیستم جمع آوری داده فرستاده شود.

 سیستم جمع آوری داده شامل کامپیوتر هایی است که نرم افزار پردازش داده را اجرا می کنند ، که معمولاً با یک سیستم مدیریت اطلاعات بزرگتر شبکه شده اند. تکنولوژی RFID جدید نیست. قدمت آن به جنگ جهانی دوم (در سیستم های IFF) برمی گردد. در این تکنولوژی انتقال بسته های اطلاعات از طریق امواج رادیویی یا امواج الکترومغناطیسی صورت می گیرد، که در تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی ، توأم با گسترش تولید و تجارت جهانی, رشد نمایی داشته است و باعث شده است که تکنولوژی RFID  برای مدیریت و ردیابی محموله های عظیم و فروش محصولات, مفید واقع شود. این تکنولوژی مانند تکنولوژی ,IT طی سه دهه گذشته قوی تر ، کوچک تر و ارزان تر شده است.

از این تکنولوژی همچنین به عنوان ابزار شناسایی برای اهداف امنیتی و مدیریت زنجیره تأمین استفاده می شود.

منبع : آکاایران