wait please
شکیبا باشید
صفحه اصلی آرشیو اخبار و مقالات طراحی سایت مدیریت کلیک های نابجا توسط بخش تبلیغات گوگل

مدیریت کلیک های نابجا توسط بخش تبلیغات گوگل

مدیریت کلیک های نابجا توسط بخش تبلیغات گوگل

یکی از مشکلات اخیری که در چند ماه اخیر در بخش تبلیغات گوگل به وجود آمده است، کلیک آگهی ها توسط رقیبان و یا افراد به وسیله ربات ها می باشد. بخش ادوردز گوگل برای مقابله با این روبات تلاش های فراوانی را انجام می دهد و از این رو پس از تایید اینکه این کلیک های نابجا می باشد وجه پرداختی توسط شرکت ها را به اکانت می افزاید.

مدیریت کلیک های نابجا توسط بخش تبلیغات گوگل
یکی از مشکلات اخیری که در چند ماه اخیر در بخش تبلیغات گوگل به وجود آمده است، کلیک آگهی ها توسط رقیبان و یا افراد به وسیله ربات ها می باشد. بخش ادوردز گوگل برای مقابله با این روبات تلاش های فراوانی را انجام می دهد و از این رو پس از تایید اینکه این کلیک هانابجا می باشد وجه پرداختی توسط شرکت ها را به اکانت می افزاید.

همان طور که در شکل زیر نیز ملاحظه می فرمایید در تاریخ 11 سپتامبر، گوگل بخش قابل ملاحظه ای را به یکی از اکانت ها افزوده است.

تعریف کلیک های نابجا: گوگل کلیک های نابجا را به آن دسته از نمایش ها و کلیک های ارتباط می دهد که مشکوک به نظر می رسند و معتقد است که اینها توسط مشتریان واقعی نمی باشند و از این رو هزینه ای را نیز از مشتریان دریافت نخواهد کرد.

معمولا کلیک های نابجا دو دسته می باشند. بخش اول مربوط به نرم افزارها و یا همان روبات ها می باشد که به طور اتوماتیک روی آگهی کلیک می کنند و بخش دوم را کسانی انجام می دهند که روی آگهی ها بیشتر از یکبار کلیک می کنند.

منبع : نوین مارکتینگ