wait please
شکیبا باشید
صفحه اصلی آرشیو اخبار و مقالات طراحی سایت مراکز تبادل ترافیک اینترنتی چیست؟

مراکز تبادل ترافیک اینترنتی چیست؟

مراکز تبادل ترافیک اینترنتی چیست؟

مراکز تبادل ترافیک اینترنتی، زیرساخت‌های فیزیکی هستند که از طریق آن‌ها ارایه دهندگان خدمات اینترنتی یا ISP ها می‌توانند به راحتی ترافیک اینترنت را میان شبکه‌های خود مبادله کنند. مراکز تبادل ترافیک اینترنتی، زیرساخت‌های فیزیکی هستند که از طریق آن‌ها ارایه دهندگان خدمات اینترنتی یا ISP ها می‌توانند به راحتی ترافیک اینترنت را میان شبکه‌های خود مبادله کرده و از این طریق ضن ارتقای کیفیت سرویس‌های مختلف خود باعث کاهش هزینه‌ها و مدیریت هر چه بهتر توزیع محتوای داخلی شوند.

مراکز تبادل ترافیک اینترنتی، زیرساخت‌های فیزیکی هستند که از طریق آن‌ها ارایه دهندگان خدمات اینترنتی یا ISP ها می‌توانند به راحتی ترافیک اینترنت را میان شبکه‌های خود مبادله کنند. مراکز تبادل ترافیک اینترنتی، زیرساخت‌های فیزیکی هستند که از طریق آن‌ها ارایه دهندگان خدمات اینترنتی یا ISP ها می‌توانند به راحتی ترافیک اینترنت را میان شبکه‌های خود مبادله کرده و از این طریق ضن ارتقای کیفیت سرویس‌های مختلف خود باعث کاهش هزینه‌ها و مدیریت هر چه بهتر توزیع محتوای داخلی شوند.

با ایجاد مراکز (IXP) در نقاط مختلف کشور و مدیریت ترافیک داخلی در این مراکز گردش ترافیک دیتا در شبکه داخلی محدود شده و ظرفیت قابل توجهی از شبکه فعلی زیرساخت آزاد می‌شود، علاوه بر این، ایجاد این مراکز باعث جلوگیری از خروج ترافیک دیتای کشور از درگاه‌های بین‌المللی شده و افزایش ضریب ایمنی و کیفیت سرویس را در جریان ارتباطات به همراه خواهد داشت.

مزایای ایجاد مراکز تبادل ترافیک دیتا

- امکان نظارت بر ترافیک میان اپراتورها و اعمال مدیریت و سیاست‌های لازم

- اتصال مستقیم اپراتورها به یکدیگر و افزایش کیفیت و سرعت دسترسی بین آن‌ها

- ایجاد یک نقطه مشترک در راستای ایجاد شبکه ملی اطلاعات و اشتراک‌گذاری بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها

- ایجاد بیشتر مناسب و امن برای شبکه توزیع محتوای داخلی

- ایجاد بستر مناسب برای میزبانی و توزع محتوای پربیننده خارجی

- امکان ارایه سرویس‌هایی نظیر Cache Server، آموزش مجازی، تلفن اینترنتی و...

- فرهم نمودن امکان ارایه محتوای داخلی و کاهش تقاضا جهت سرویس اینترنت و در نتیجه استفاده بهینه از پهنای‌باند بین‌الملل

 توجه به این نکته اساسی ضروری است که ایجاد و توسعه مراکز متعدد در نقاط مختلف کشور باعث خواهد شد که سطح فعالیت این مراکز گستره محلی یافته و در صورت آسیب‌دیدگان هر یک از این مراکز، سایر مراکز به فعالیت‌ خود ادامه داده و کل شبکه ارتباطی از اختلالات ناشی از آن در امان بماند.

به همین منظور شرکت ارتباطات زیرساخت با آگاهی از اهمیت موضوع و در راستای چشم‌انداز و اهداف پیش‌بینی شده خود که همانا ایجاد شبکه‌ای یکپارچه، منسجم، ایمن و کار است، پس از انجام مطالعات تکمیلی و بررسی کامل ساختار شبکه موجود اقدام به طراحی اولیه «ابر مراکز تبادل ترافیک دیتای کشور» نموده است.

طرح اولیه این پروژه در برگیرنده مراکز تبادل ترافیک دیتای شهرهای تهران، تبریز و شیراز است که فاز اول آن یعنی دو مرکز در شهر تهران، طی سال گذشته مورد اجراء قرار گرفته و فازهای بعدی در برنامه‌های آتی این شرکت مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که مراکز تبادل ترافیک دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت دارای مزایایی به شرح زیر است:

- قرار گرفتن در مسیر ترانزیت ارتباطات ایران و اروپا

- قرار گرفتن در نقاط اصلی شبکه دیتای کشور

- و امکان توزیع بهینه محتوای داخلی در کل کشور

منبع : تسنیم