wait please
شکیبا باشید
صفحه اصلی نمونه کارهای اجرا شده‌ی طراحی سایت طراحی سایت شرکت پیام سبز

طراحی سایت شرکت پیام سبز

line-right-no-circle
پیام سبز 1
پیام سبز 1
پیام سبز 2
پیام سبز 3
پیام سبز 4
line-left-no-circle

طراحی سایت شرکت پیام سبز در سال 1391 توسط شرکت طراحی سایت داتک صورت پذیرفت جهت طراحی سایت شرکت پیام سبز از بروزترین تکنولوژی‌ها موجود در دنیای طراحی وب سایت استفاده شده است. تیم فنی شرکت طراحی سایت داتک همیشه برآن بوده است تا برای مشتریان خود طراحی سایت با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت صورت پذیرد.
نشریه پیام سبزبه صاحب امتیازی انجمن متخصصان منظر وفضای سبز ایران(ISLAP) به عنوان اولین ماهنامه علمی- حرفه ایLandscape در ایران ازسال 1380 انتشار خودراآغاز نمود و تاکنون توانسته است با مساعدت اشخاص حقیقی وحقوقی، 105 شماره رامنتشر نماید.پیام سبز نخستین ماهنامه با موضوع مهندسی فضای سبز، معماری منظر، مبلمان وخدمات شهری  و محیط زیست شهری وفراشهری همواره درتلاش است بستر مناسبی برای ارایه توانمندی ها و دانش تخصصی مرتبط را درایران فراهم نمایدو تقویت ارتباط حرفه ای بخش های دولتی، شرکت هاو موسسات خصوصی و دانشگاه ومراکز علمی را دنبال می نماید. حاصل تلاش همه عزیزان، مرجع بودن نشریه در اکثر بخش های حرفه ای و آکادمیک است.

کارفرما : شرکت پیام سبز
زبان‌ : فارسی
تکنولوژی‌های بکار رفته :
PHP
OOP
GD lib
Mysql
HTML,HTML5
XHTML
CSS,CSS3
java Script
jQuery
AJAX
Web Service
Payment Getway
htaccess
Photoshop theme